fbpx
 

HomeFizyoterapi

Fizyoterapinin hedeflediği bireylerden, Özel gereksinimli bireyler; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak kemik, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, kaba ve ince motor gelişim becerilerini çeşitli derecelerde kaybeden bireylerdir.

Bizim yapmamız gereken çocuğun dünyasına dahil olarak onu fizyoterapi ve rehabilitasyon programına katmaktır.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı, var olan bireysel duyu ve motor beceriler korunarak bu becerilere göre çocuğu daha iyi bir gelişim seviyesine çıkarmayı hedefler. Böylelikle günlük yaşamda bağımsızlığı sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Özellikle, erken dönemde başlayan ve devam eden terapi yaklaşımları, hastalığa özel semptomların kötüleşmesini engelleyecektir.

Ekibimiz, bireylere ihtiyaç duyduğu rehabilitasyonu sağlamanın yanı sıra pek çok kongre, kurs, etkinlik ve projelere katılarak kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Fizyoterapide başarıyı sağlayabilmek için fizyoterapistin yanı sıra ailenin de katkısı çok önemlidir. Ekibimiz tarafından düzenlenen ev programının düzenli uygulanması ve önerilere uyulması bireyin gelişimi açısından gereklidir.

Rehabilitasyona ihtiyaç duyan başlıca hastalık grupları şunlardır;

 • Serebral Palsi (Spastik Tip, Atetoit Tip, Ataksik Tip, Hipotonik Tip, Karışık Tip)
 • Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar (Down sendromu, West sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu vb.)
 • Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik)
 • Doğumsal Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması)
 • Spina Bifida
 • Doğuştan Kas Hastalıkları (Spinal Muskuler Atrofiler, Muskuler Distrofiler vb.)
 • Mikrosefali, Hidrosefali, Makrosefali
 • Otizm

Bu hastalık gruplarına rehabilitasyon uygularken kullandığımız terapi teknikleri şunlardır;

 • BOBATH TERAPİSİ
 • DUYU BÜTÜNLEME (ERGOTERAPİ) TERAPİSİ
 • MANUEL TERAPİ
 • KLASİK FİZYOTERAPİ
 • OROMOTOR REHABİLİTASYON
 • BANTLAMA (KİNESİOTAPE)
 • OSTEOPATİ
 • UZAY TERAPİ

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı ile bireylerin:

 • Normal motor gelişim basamaklarına uygun seviyeye ulaşmaları,
 • Duruş ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,
 • Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
 • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazanmaları,
 • Transfer ve yer değiştirmeye başlamaları,
 • Bunların yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.
FİZYOTERAPİ

Vojta
Teknik

Santral sinir sistemine vücudun belli noktalarından, belli pozisyonlarda manuel olarak düzenli uyarılar vererek sinir sisteminin fonksiyonel gelişimini sağlamak amacı ile “refleks hareket” ve ” nöral yolların uyarımı” prensibine dayanır.

Uygulama alanları:

Torticolis
Brakial pleksus lezyonları
Nöral tüp defekti (spina bifida)
Serebral palsi
Down sendromlu bebekler
Skolyoz
Ortopedik deformiteler(pes ekuno varus/valgus, parsiyel kalça displazileri)
Santral koordinasyon bozuklukları
Konjenital myopatiler

FİZYOTERAPİ

Ayak Tabanlı Refleks Masajı
Refleksoloji

Ayaklarımız vücudumuzun bir çeşit haritasını taşımaktadır. Ayak tabanından belirli noktalara manuel (el ile ) yapılan uygulamalarla iç organların fonksiyonlarının düzenlenmesi, sempatik aktivitenin düşürülmesi (tüm vücutta gevşeme, rahatlama hissinin açığa çıkarılması) ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amaçlanır.

Tek başına tedavi edici özelliği yoktur. Diğer yöntemler ile kullanıldığında tedaviyi destekler.

Kullanıldığı ve Uygulandığı Durumlar:

 • Stres-Anksiyete( kaygı )
 • Panik Atak
 • Uykusuzluk
 • Depresyon
 • Serebral Palsy
 • Motor Gerilik
 • Dikkat Eksikliği
 • Konuşma Bozukluğu
 • Bel-Boyun fıtığı
 • Eklem Ağrıları
 • Migren
 • Hormon Sorunları
 • Mide Reflüsü
 • Hazımsızlık
 • Kabızlık
FİZYOTERAPİ

Craniosacral Therapy
Kranio Sakral Terapi

Cranium (kafa kemikleri) ile sakrum arasında bulunan duramatere etki ederek beyin- omurilik sıvısının düzgün dolaşımını sağlamak, sinir sistemini uyararak vücudun iyileştirme ve otoimmün sistemini düzenlemek amacıyla yapılan bir tedavi tekniğidir.

CranioSacral terapi vücut kasları ve yumuşak dokunun rahatlaması, kemiklerdeki hareketliliğin sağlanması ile vücudun kendi kendini iyileştirme fonksiyonunun öne çıkmasını sağlar.

Kullanıldığı ve Uygulandığı Durumlar:

 • Merkezi Sinir Sistemi Sorunları.
 • Serebral Paralizi (CP).
 • Öğrenim bozuklukları –hiperaktivite-otizm.
 • Bebeklerde uykusuzluk.
 • Ortopedik bozukluklar (Skolyoz-Tortikollis vb.).
 • Boyun ve bel ağrıları.
 • Stres –Depresyon – Duygusal sorunlar.
 • Somatik rahatsızlıklar.
 • Migren – baş ağrıları – kronik yorgunluk.
 • Sinüzit.
 • Vücut hareket ve dengesi ile ilgili sorunlar (Meniere vb.).
 • Konuşma sorunu olanların ağız bölgesi stresi – çene eklemi kilitlenmesi ağrısı.
 • Yutma ve salya kontrolündeki problemlerde. [ Boyun çevresi kaslarının tonusunun artması, çene ekleminin mekaniğinin bozulması ile yutmada problemler oluşabilir. Manuel (el ile) yapılan CranioSacral terapi, fasiyal tedaviler ve manuel terapi teknikleri ile; yutma işleminin kolaylaştırılması, salya kontrolünün sağlanması, çene ekleminin mekaniğinin düzenlemesi sağlanabilir.]
FİZYOTERAPİ

Ortopedik Manuel Terapi
OMT

Ortopedik manuel terapi (OMT), omurga, eklem, sinir ve kas ağrıları tespit ve tedavi etmeyi ve önlemeyi amaçlayan özel bir fizik tedavi alanıdır.

Omurga ve ekstremite eklemlerindeki ağrı ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yüz yıldan fazla bir süredir uygulanan manuel terapi, manipülasyon, mobilizasyon ve post izometrik relaksasyon teknikleri gibi yöntemleri içerir. Manuel Terapinin amacı, eklemlerdeki blokaj olarak adlandırılan kısıtlanmış hareketi postüral denge içinde, en yüksek derecede ve ağrısız artırıp fonksiyonu sağlamak ve beden mekaniğini korumaktır.

Tedavi, ağrıları hafifletme, hareket kabiliyetini arttırma, yumuşak doku tedavisi ve kas germe, mobilizasyon, manipülasyon ve stabilizasyon egzersizleri gibi önlemlerle stabilizasyon sağlama şeklindedir. Serebral palside özellikle mobilizasyon ve post izometrik relaksasyon teknikleri kullanılmakta, oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Kullanıldığı ve Uygulandığı Durumlar:

 • Kas Spazmları
 • Ortopedik Rahatsızlıklar
 • Kronik Ağrılar
 • Skolyoz
 • Sırt Ağrıları
 • Nöro- Musküler- Gerginlik
 • Yorgunluk
 • Postür (Duruş) Bozuklukları
 • Hareket sisteminin ağrı ve hareket zorluğu
 • Osteoartrit,
 • Yumuşak doku romatizmaları
 • Hareket sisteminin ağrı ve hareket zorluğuyla seyreden tüm hastalıklarının doğal destek tedavisinde (osteoartrit, yumuşak doku romatizmaları, iltihabi romatizmal hastalıklar, romatoid artrit, spondiloartropati, ankilozan spondilit, osteoporoz, boyun ve bel ağrıları, fibromyalji, ailevi akdeniz ateşi vb.)
 • Ortopedik hastalıklar ve geçirilmiş ameliyatlar sonrası rehabilitasyon
 • Omurilik yaralanmaları sonrası rehabilitasyon
 • Dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları veya geçirilmiş kalp-akciğer ameliyatları sonrası rehabilitasyon
 • Kronik ağrı ve hareket zorluğuyla seyreden diğer durumlar
 • Romatizmal hastalıkların tedavisi
 • Kas-iskelet sisteminin diğer hastalıklarının rehabilitasyonu
 • Başta omurilik yaralanmaları, kafa travmaları ve inme olmak üzere felç ve sakatlık bırakan nörolojik hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonu
 • Serepral Palsy ( CP )
FİZYOTERAPİ

Sherborne
Tedavisi

Herkesin 2 temel gereksinimi vardır.

 • Kendisini, vücudunu hissetme, kontrol etme ihtiyacı: kişinin kendisi ile olan ilişkisi.
 • İnsanlarla iletişim kurabilme ihtiyacı: kişinin diğer insanlarla olan ilişkisi.

Kişide geliştirilmesi , varılması gereken noktalar vardır.

Bunlar;

 1. TEMEL GÜVEN
  SAYGI, ÖZGÜVEN, BEDEN FARKINDALIĞI
 2. KENDİLİK FARKINDALIĞI
  İÇ MOTİVASYON, DENEYİM, KEŞFETMEK
 3. SOSYALİZASYON
  SOSYAL İLİŞKİ, SÖZSÜZ İLETİŞİM, İLETİŞİM
FİZYOTERAPİ

Visseral
Mobilizasyon

Vücudumuzun mekanik reseptörlerinin %80’i kas iskelet sisteminde, %20’si ise visseral (iç) sistemdedir. Herhangi bir travma sonrası oluşan kas spazmı, cerrahi sonrası oluşan skar dokular, postür bozuklukları; kasları ve organları birbirine bağlayan fasiyal yapılarda yapışıklıklara, iki organ arasındaki hareket kısıtlılığına, organın yavaş frekanslı kendi hareketinde problemlere neden olur. Bunun sonucunda hazımsızlık , kabızlık , reflü , akciğer problemleri, sık enfeksiyon geçirme , dolaşım problemleri vb. görülebilir. Bu problemlerin açığa çıkması organ fonksiyon bozukluğunun başladığını gösterir. Vücudun bağışıklık sisteminin , gastrointestinal sistemin , böbrek-mesane fonksiyonlarının ve diğer iç organ fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi, fasiyal tedaviler ve visseral mobilizasyon ile sağlanır.

Kullanıldığı ve Uygulandığı Durumlar:

 • Kabızlık
 • Hazımsızlık
 • Karın Ağrısı
 • Gaz Problemleri
 • Reflü
 • Spastik Kolon
 • İdrar Kaçırma
 • Pitozis
 • Akciğer Problemleri
Özem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon MerkeziAdres
Mutlukent Mahallesi
Binsesin Sitesi 1961. Cd.
No:15 Ümitköy
Çankaya/Ankara
BİZİ TAKİP EDİNÖZEM Sosyal Medyada
Bizi sosyal medya takip edin,bilginiz olsun.
BİZİ ARAYIN

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Çerez Politikası

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.

Kapat