Yükleniyor... Lütfen bekleyiniz.

 

Testler | Özem Özel Eğitim Merkezi

Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı olduğu eğitim kurumunda oluşturulan birim tarafından geliştirilmiş olan ve engelli çocukların, öğretmenlerin, ana babaların özel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan özel eğitim programlarıdır.
ÖZEM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ

Özel Öğrenme
Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

Özel öğrenme güçlüğü; zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür.

Özel öğrenme güçlüğü, genel kapsamlı bir terim; çünkü çok sayıda sorunu içermektedir.

Okuma sorunları için disleksi (dyslexia), yazı sorunları için disgrafi (disgraphia), matematik sorunları için diskalkuli (dyscalculia) terimleri kullanılıyor ve özel öğrenme güçlüğü bu sorunların tümünü içeriyor.

Çocuk sözkonusu beceri alanını kullanma durumun­da kaldıkça bulgular kendini belli eder. ÖÖG adayı bir çocuk çok erken yaşta tanılanabilir. Ancak çoğunlukla okula başlamasıyla birlikte so­runlar dikkat çeker.

Bu ve benzeri bir durumdan şüphelenildiği anda uygulanacak tek test olan Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası; ilköğretime devam eden ve ortaöğretime devam eden 5. Sınıf öğrencilerine uygulanabilir. Öğrencinin sınıf düzeyinin çok gerisinde olduğu özel durumlarda 6. ve 7. Sınıf öğrencilerine de uygulanabilir.

Test öğrencinin;

  • Türkçe ( okuma-yazma)
  • Matematik
  • Görsel algı
  • Çizim
  • Sıralama
  • Laterilizasyon
  • Sağ-sol dominantlık

Becerilerini ölçmekte ve tanı koyabilmektedir.

Testin en büyük artısı ise; çocuğun BEP ’inin hazırlanmasında rehberlik etmesidir.

Ayrıca ÖÖG dışında farklı bir durum var ise (artikülasyon problemi, kalem tutmada zorluk, sınır zeka, donuk zeka, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi) bu durumun fark edilmesini ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasını sağlar.

ÖZEM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ

Testler

GOBDÖ-2-TV

Otistik bozukluk gösteren bireyi tanımlanabilmekte, ağır düzeyde davranış problemleri değerlendirilebilmekte ve davranışsal ilerlemeler belirlenebilmektedir.

MMPI (MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ)

16 yaş ve üzeri bireylerin psikolojik durumları ile ilgili detaylı bir bilgi veren ve tanıya yardımcı bir değerlendirme aracı olarak kullanılan bu test aynı zamanda bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

MMPI sadece psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.

WISC-R (WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ)

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan WISC – R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip bileceksiniz. WISC–R zeka testi sonuçlarıyla çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak daha etkili önlemler alabilir ve olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olabilirsiniz.

FROSTİG GÖRSEL ALGILAMA TESTİ

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler. Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.

ÖZEM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ

TAT
Tematik Algı Testi

1935 yılında H.A. MURRAY ve C. D. Morgan ve arkadaşları tarafından Harvard Psikoloji kliniğinde yayınlandı. 14- 40 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Üzerinde çeşitli insan durumlarının tasvir edildiği karlar ile bireyin hayal gücü ile ortaya koyduğu hikâye analiz edilir. Toplam da 30 kart vardır. Kartlarda belirli temalar, resimler halinde verilir. Kartların bir kısmı sadece erkekler bir kısmı da kadınlar içindir. Danışanın resme bakarak bir hikâye anlatması istenir. Anlatılan hikaye öz yaşamsal bir öyküye benzer. Kişi için önemli unsurlar, sorunlar öne çıkar ya da tekrarlanır. Projektif bir kişilik analizi yapar.

ÖZEM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ

Bender Gestalt Psikomotor Algı
ve Koordinasyon Testi

5 yaş 6 ay ile 11 yaş 11 ay aralığında uygulanabilen bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (Zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Özem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon MerkeziAdres
Mutlukent Mahallesi Binsesin Sitesi 1961. Cd. No:15 Çankaya-Ankara
Bizi Takip EdinÖzem Sosyal Medyada
Bizi sosyal medya takip edin,bilginiz olsun.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://ozem.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

©2020 Özem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. 

©1999 – 2020 Her hakkı saklıdır. Özem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.