fbpx
 

GenelErgoterapi – 1. Ne zaman? – 2. Kimlere?

25 Nisan 2022

Ülkemizde ergoterapi, birkaç yıldır moda olmuş ve müdahale tekniği gibi kullanılan, aslında bireyin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemesi gereken destek uygulamasıdır. Bu durum, ergoterapinin özel eğitimi domine etmesine yol açmaktadır. Dramatik olan ergoterapinin böyle bir kabiliyeti yoktur. Ergoterapi özel eğitimin yerini alamaz, ancak özel eğitimi destekleyebilir. Özellikle nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklarda ergoterapinin özel eğitim yerine çok yoğun kullanıldığını görüyoruz. Bu en kibar ifade ile yanıltmadır. Otizimli bir birey göz kontağı kurmuyor, adına tepki vermiyor ama özel eğitim almayıp ergoterapi alıyor. Ergoterapi uygun zamanda uygun bireylere uygulandığında, uygulanan bireylerin yaşam kalitesine ciddi katkıları olabilecek bir destek uygulamasıdır. Ergoterapi müdahale programı değildir.

Ergoterapi, her tür engeli olan (fiziksel, duyusal, zihinsel veya sosyal) her yaştan insanın gündelik iş ve eğlence aktiviteleri için gerekli olan kişisel yeteneklerin, etkinliklere duyarlı katılımlarla sürdürülmesi ve kullanılmasına odaklanan bir tedavi yöntemidir. Bireyin kişiliğine ve yeteneklerine tam saygı duyarak, mümkün olan en üst düzeyde günlük yaşama katılımını destekler.Bir kişinin önemli ve mantıklı bulabileceği mesleklere aktif olarak katılarak sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirebileceği varsayımına dayanır. Ergoterapi, bu tür faaliyetleri ve meslekleri hem araç hem de amaç olarak anlar. Böyle bir faaliyet veya meslek, aynı anda hem fiziksel hem de zihinsel işlevi destekliyorsa, işlevsel yeteneklerin geri kazanılmasına da yardımcı olur.Ergoterapi, temelde engelli bireylere odaklanan bir tedavi yöntemidir. Bu kişilerin faaliyetler, iş, eğlence ve kendi kendine yeterlilik için edinilmiş veya yeniden kazanılmış işlevleri pratik olarak kullanmalarına yardımcı olur. Kaba ve ince motor beceriler, koordinasyon, biliş, duyarlılık, dayanıklılık ve beyin işlevlerinin performansı gibi çeşitli becerilerin yanı sıra psişik, duygusal ve sosyal becerilerin geliştirilmesine odaklanır.Bu açıklamadan da anlayacağımız üzere önce özel eğitim sonra ergoterapi. Ergoterapi özel eğitimin yerini alamaz. Bireye beceri ve bilgi öğretmeyi hedeflemez. Var olan becerilerin gelişimini destekler.

Duyusal entegrasyon nedir?

“Duyusal bütünleşme” terimi, vücuttan ve çevreden gelen duyusal bilgilerin işlenmesi, bütünleştirilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir.

Basitçe söylemek gerekirse, bu, duyularımızdan gelen bilgileri nasıl deneyimlediğimiz, yorumladığımız ve tepki verdiğimiz (veya görmezden geldiğimiz) anlamına gelir. Giyinmek, yemek yemek, dolaşmak, sosyalleşmek, öğrenmek ve çalışmak gibi günlük olarak yapmamız gereken her şeyde duyu bütünleme önemlidir.

Duyusal bilgiler, aşağıdakileri içeren duyularımızdan alınır:

  • Görme (görüş)
  • İşitme (işitme sistemi)
  • Dokunma (dokunsal sistem)
  • Tat (tat sistemi)
  • Koku (koku sistemi)
  • Propriosepsiyon (vücut farkındalığı ve pozisyon duyuları)
  • Vestibüler (hareket, denge ve koordinasyon farkındalığı)
  • Interoception (açlık, tuvalet ihtiyacı, yorgunluk, duygular vb. gibi vücudumuzun içinde neler olduğunu bize söyleyen içsel duyu sistemimiz)

Çoğumuz için duyusal bütünleşmenin gelişimi normal gelişimimizin bir parçası olarak gençken ve yuvarlanma, emekleme, yürüme ve oyun oynama gibi yaptığımız şeylerde gerçekleşir; diğerleri için, duyusal entegrasyon daha az gelişmiştir.

Duyusal entegrasyon anlayışımız ilk olarak 60’ların ve 70’lerin sonlarında ABD’de çalışan, nörobilim anlayışına sahip bir ergoterapist ve psikolog olan Dr A Jean Ayres tarafından geliştirildi. Ayres, duyusal entegrasyonu şu şekilde tanımladı:

“Kişinin kendi bedeninden ve çevreden gelen duyumları organize eden ve bedeni çevre ile etkin bir şekilde kullanmayı mümkün kılan nörolojik süreç.” (1972)

Ebeveynler ve profesyoneller için kısa çevrimiçi kurslarımız aracılığıyla duyusal entegrasyon hakkında daha fazla bilgi edinin .

Duyusal entegrasyon ve duyusal işleme arasındaki fark nedir?

“Duyusal entegrasyon” ve “duyusal işleme” terimlerinin her ikisi de , beyindeki sinyalleri duyularımızdan almamıza, bu sinyalleri anlamlandırmamıza ve uygun şekilde yanıt vermemize izin veren süreçleri ifade eder.

Duyusal entegrasyon kavramı ilk olarak 1970’lerde Dr A Jean Ayres tarafından geliştirilmiş ve tanımlanmıştır. 2006’da Dr Lucy Miller, Ayres Duyu Bütünleşmesine dayalı bir “duyusal işleme bozukluğu” modeli yayınladı.

Terapistler ve yazarlar, eğitim aldıkları yere bağlı olarak belirli bir terim kullanma eğilimindedir.

Duyusal entegrasyon ve duyusal işleme zorlukları neye benziyor?

Duyularımızdan gelen sinyaller çok zayıfsa ne olur? Yoksa çok mu güçlü? Ya da beynimiz sinyallere aşırı veya az tepki verirse? Ya da beyin bu sinyalleri anlamlandıramıyorsa? Birey duyu bütünleme güçlükleri yaşayacaktır ve bu onların davranışlarında belirgin olabilir. Bazı kişiler, duyusal girdileri bunaltıcı ve üzücü olarak deneyimleyebilir ve bu da ‘duyusal aşırı yüklenmeye’ yol açabilir. Bireyler duyusal girdilere karşı aşırı duyarlı, hassas olmayan veya her ikisi birden olabilir.

Hepimizin ara sıra duyusal girdilere karşı yetersiz veya aşırı duyarlı hissetmesi yaygındır; örneğin, baş ağrınız varsa müzik veya parlak ışıklar size fazla gelebilir; Koordinasyonsuz hissedebilir veya yorgunsanız odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Ancak bu duygular geçicidir ve normalde uzun vadede günlük işleyişinizi etkilemez. Duyusal entegrasyon veya duyusal işleme zorlukları uzun vadelidir ve günlük yaşam ve öğrenme üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak profesyonel tavsiye ve uygunsa terapi ile bir kişinin günlük işleyişindeki gelişmeleri desteklemek için çok şey yapılabilir.

Bazı bireyler belirli bir duyudan gelen girdileri işlemede zorluk yaşarken (örneğin görsel işleme), diğer bireyler birden fazla duyusal sistemden gelen girdileri entegre etmede zorluk yaşayabilir. Duyusal bütünleme güçlüklerinin, bazen benzer davranışlarla sonuçlansa da, işitme kaybı gibi duyusal bozukluklardan farklı olduğunu unutmayın . Örneğin, mükemmel işiten bir kişi, gelen işitsel sinyalleri işlemede zorluk çekiyorsa, konuşmaları takip etmekte zorlanabilir.

Dört duyusal entegrasyon zorluğu kategorisi tanımlanmıştır (Parham ve Mailloux (2015):

Duyusal modülasyon problemleri

Duyusal modülasyonla ilgili sorunlar, beynimiz duyusal bilgilere aşırı veya yetersiz yanıt verdiğinde ortaya çıkar. Örneğin, birisi dokunmaya aşırı tepki verirse, giysilerinin arkasındaki etiketin çok iyi farkında olabilir. Birisi dokunmaya az tepki veriyorsa, birinin omzuna dokunduğunu fark etmeyebilir.

İnsanların tüm farklı anlamlarda aşırı duyarlı veya yetersiz duyarlı olabilecekleri, bir anlamda aşırı duyarlı, diğerinde yetersiz yanıt verebildikleri bulunmuştur. Bazı insanlar için aynı anlamda aşırı duyarlı ve yetersiz yanıt verebilirler. Duyarlılık bir duruma bağlı olabilir, örneğin stresli bir durum bizi duyuların daha fazla ve bazen daha az farkına varmamıza neden olabilir.

Duyusal ayrımcılık ve algısal problemler

Bu, beynin aldığı duyusal bilgileri anlamlandırmakta zorlandığı zamandır. Bu sorunlar dokunma duyusu bilgileriyle ilgiliyse, kişi beceriksiz görünebilir veya bir şeyler yaparken çok fazla veya çok az güç kullanabilir. Görsel algı sorunları olan bir kişi, karmaşık ortamlarda nesneleri bulmakta veya bir sayfada bir kelime bulmakta zorluk çekebilir.

Vestibüler bilateral fonksiyonel problemler

Bu problemler, vestibüler duyumuzla ilgili problemlerin bir sonucudur ve zayıf dengeye ve vücudun iki tarafını koordine etmede zorluklara neden olabilir. Denge ve koordinasyon sorunları bir dizi farklı sorunun sonucu olabilir: Nitelikli bir SI pratisyeni, zorlukların vestibüler sistemdeki sorunların bir sonucu olup olmadığını belirleyebilecektir.

pratik problemler

Praxis, beynimizin daha önce yapmadığımız hareketleri nasıl planladığını ve gerçekleştirdiğinin tıbbi terimidir. Çocuklar için bu, zıplamayı öğrenmek olabilir; yetişkinler için araç kullanmayı veya yemek çubuklarını kullanmayı öğrenmek olabilir.

Duyusal bilgiler uygun şekilde işlenmediğinde yeni hareketleri çok zorlaştırabilir, çünkü çocuk gelen farklı duyusal bilgileri anlamlandırma yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle, vücutlarının nerede olduğunu ve yeni bir hareket yapmak için ne kadar kuvvet, hız ve yön gerektiğini anlamaya çalışırlar. Praxis dispraksi veya gelişimsel koordinasyon bozukluğu ile ilgili zorluklar diyoruz.

Ebeveynler ve profesyoneller için kısa çevrimiçi kurslarımız aracılığıyla duyusal entegrasyon güçlüklerini gösterebilecek davranışlar hakkında daha fazla bilgi edinin .

Duyusal entegrasyon sorunları ne kadar yaygındır?

Duyusal entegrasyon güçlükleri diğer tanılarla (otizm, DEHB, OKB, genetik sendromlar ve öğrenme güçlükleri dahil) birlikte ortaya çıkabileceğinden ve başka hiçbir tanı olmaksızın ortaya çıkabileceğinden, prevalansı hakkında kesin bir rakam vermek zordur.

2009’da yapılan bir * araştırma, her 6 çocuktan 1’inin okulda öğrenmeyi ve çalışmayı zorlaştıran duyusal işleme sorunlarına sahip olduğunu buldu. Diğer araştırmalar, otistik çocukların %66’sının (araştırma çalışmasına bağlı olarak otistik çocukların %65-90’ı) ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların (otistik olmayan) %32’sinin duyusal davranışlarda kesin farklılıklar gösterdiğini bulmuştur.

Daha yakın zamanlarda, bir 2020 makalesi***, duyusal işleme güçlüklerinin, okul bağlamında otistik çocuklarda engelleyici kontrol, işitsel sürekli dikkat ve kısa süreli sözel bellekte yürütücü ve bilişsel işlev bozukluklarını öngördüğünü buldu.

* Ben-Sasson A, Carter AS, Briggs-Gowan MJ. İlkokulda duyusal aşırı duyarlılık: yaygınlık ve sosyal-duygusal ilişkiler. J Anormal Çocuk Psikolojisi. 2009 Temmuz;37(5):705-16. doi: 10.1007/s10802-008-9295-8. PMID: 19153827; PMCID: PMC5972374.

** Green D, Chandler S, Charman T, Simonoff E, Baird G. Kısa Rapor: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Olmayan Çocuklarda DSM-5 Duyusal Davranışlar. J Otizm Dev Bozukluğu. 2016 Kasım;46(11):3597-3606. doi: 10.1007/s10803-016-2881-7. PMID: 27475418.

*** Gemma Pastor-Cerezuela, Maria-Inmaculada Fernández-Andrés, Pilar Sanz-Cervera, Diana Marín-Suelves, Okul bağlamında otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda duyusal işlemenin yürütücü ve bilişsel işlevler üzerindeki etkisi, Gelişimsel Engelliler Araştırması , Cilt 96, 2020, 103540, ISSN 0891-4222, https://doi.org/10.1016/j.ridd.2019.103540

Duyu bütünleme terapisi nedir?

Duyusal bütünleştirme terapisi yalnızca nitelikli bir SI Uygulayıcı tarafından yapılmalıdır: bu, SI’da ek, titiz lisansüstü eğitim almış nitelikli bir uğraşı terapisti, konuşma ve dil terapisti veya fizyoterapisttir. Bu eğitim, nörobilim hakkında ayrıntılı bir anlayış geliştirmeyi ve duyusal bütünleşmeyi destekleyen kanıt tabanını geliştirmenin yanı sıra, duyusal bütünleşme sorunları olan kişilere müdahaleyi değerlendirme ve sağlama konusunda uzmanlık geliştirmeyi içerir.

SI tedavisi (veya SI müdahaleleri), duyusal girdiye yapılandırılmış maruziyeti, hareket terapisini, denge tedavilerini, dikkatlice tasarlanmış ve özelleştirilmiş fiziksel aktiviteleri ve konaklamaları (örneğin, çevre veya rutinde değişiklikler) içerir. Bir SI Uygulayıcısı, o belirli müşteri için bir ‘duyusal diyet’ oluşturmak için müşteri, ailesi, bakıcıları, okul, diğer yardımcı sağlık uzmanları veya işverenle (uygun olduğu şekilde) çalışabilir. Duyusal diyet, bireye ihtiyaç duydukları duyusal girdiyi sağlamaya yardımcı olmak için önerilen bir aktivite ve konaklama (hem terapi seanslarında hem de evde veya okulda gerçekleştirilebilir) paketidir.

SI Practitioners’ Register’da , SIE’nin Birleşik Krallık’ta SI alanında akredite edilmiş yüksek lisans programında duyusal entegrasyon nitelikleri kazanmış terapistler için arama yapabilirsiniz .

Pek çok insan için, çevrelerinde veya okulda ya da işte hareket etmelerine izin verilen küçük düzenlemeler, günlük yaşamlarını yönetme biçimleri üzerinde büyük bir fark yaratabilir. Ebeveynler, öğretmenler ve diğer profesyoneller için duyusal entegrasyon güçlükleri hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve çevrenizde yapabileceğiniz değişiklikleri veya bu etkinlikleri daha erişilebilir hale getirecek iş, oyun veya okulu yönetme şekliniz hakkında düşünmenize yardımcı olacak bir dizi kurs sunuyoruz. duyusal entegrasyon güçlüğü olan insanlar.

Ergoterapi

Özem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon MerkeziAdres
Mutlukent Mahallesi
Binsesin Sitesi 1961. Cd.
No:15 Ümitköy
Çankaya/Ankara
BİZİ TAKİP EDİNÖZEM Sosyal Medyada
Bizi sosyal medya takip edin,bilginiz olsun.
BİZİ ARAYIN

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Çerez Politikası

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.

Kapat