fbpx
 

AnkaraGenelOtizm Spektrum Bozukluğu, 1. Tedavi 2. Müdahale Yöntemleri

10 Aralık 2022
Otizm Etkisini Bilimsel Eğitim Yaklaşımlarıyla Azaltmak Mümkün

Otizm Spektrum Bozukluğu Tedavi ve Müdahale Yöntemleri

Otizm spektrum bozukluğu (ASD) için mevcut tedaviler, günlük işleyişi ve yaşam kalitesini engelleyen semptomları azaltmayı amaçlamaktadır. 1 OSB her insanı farklı şekilde etkiler, yani OSB’si olan kişilerin benzersiz güçleri, zorlukları ve farklı tedavi ihtiyaçları vardır. 1 Bu nedenle, tedavi planları genellikle birden fazla uzmanı içerir ve bireye göre hazırlanır.

Tedaviler eğitim, sağlık, topluluk veya ev ortamlarında veya ortamların bir kombinasyonunda verilebilir. Tedavi hedeflerinin ve ilerlemenin beklentileri karşıladığından emin olmak için sağlayıcıların birbirleriyle ve OSB’li kişi ve ailesiyle iletişim kurması önemlidir.

OSB’li bireyler liseden çıkıp yetişkinliğe geçerken, ek hizmetler sağlığın ve günlük işleyişin iyileştirilmesine yardımcı olabilir ve sosyal ve toplumsal katılımı kolaylaştırabilir. Bazıları için eğitime devam etme, iş eğitimini tamamlama, iş bulma ve güvenli barınma ve ulaşım desteği gerekebilir.

Tedavi Türleri

Birçok tedavi türü mevcuttur. Bu tedaviler genellikle aşağıdaki kategorilere ayrılabilir, ancak bazı tedaviler birden fazla yaklaşım içerir:

Davranışsal Yaklaşımlar

Davranışsal yaklaşımlar, davranıştan önce ve sonra ne olduğunu anlayarak davranışları değiştirmeye odaklanır. Davranışsal yaklaşımlar, ASD semptomlarını tedavi etmek için diğer tüm yaklaşımlara göre en fazla kanıta sahiptir. Davranışsal yaklaşımlar, eğitimciler ve sağlık uzmanları arasında geniş çapta kabul gördüler ve birçok okulda ve tedavi kliniğinde kullanılıyorlar. OSB’li kişiler için kayda değer bir davranışsal tedaviye Uygulamalı Davranış Analizi (ABA/UDA) denir . ABA, çeşitli becerileri geliştirmek için istenen davranışları teşvik eder ve istenmeyen davranışları caydırır. İlerleme izlenir ve ölçülür. Aba/Uda bilisel bir yaklaşımdır. Geniş bir uygulama konseptti vardır. Aba/Uda temelli bir tek yaklaşımının uygulanması Aba/Uda uygulanıyor anlamına gelmez. Aba/Uda ayrık denemelerle öğretimden ibaret değildir.

Ayrık Deneme Eğitimi (DTT) ve Temel Tepki Eğitimi (PRT) ABA/UDA öğretim stillerinin en önemlilerinden ikisidir.

  • DTT, istenen bir davranışı veya yanıtı öğretmek için adım adım yönergeler kullanır. Dersler en basit kısımlarına bölünür ve istenen cevaplar ve davranışlar ödüllendirilir. İstenmeyen cevaplar ve davranışlar dikkate alınmaz.
  • PRT klinik ortamdan ziyade doğal ortamda gerçekleşir. PRT’nin amacı, kişinin diğer birçok beceriyi öğrenmesine yardımcı olacak birkaç “temel beceriyi” geliştirmektir. Önemli bir beceri örneği, başkalarıyla iletişim başlatmaktır.

ABA, bu iki önemli öğretim yöntemine indirgenemez. Orjinal konsepte aba bireye göre şekil alır. ABA uygulamasında kullanılan tüm yöntemler kanıt temelli, yani bilimseldir. Aba dinamik bir programdır. Bir bireyin birkaç ABA/UDA öğretim yöntemini öğrenip uygulaması ABA uygulanıyor anlamına gelmez. ABA programını uygulayan ekip sürekli süpervizyon almalıdır. ÖZEM ABA Merkezi ABA/UDA orjinal konseptte uygular, uzmanlarına kesintisiz süpervizyon sağlar.

Gelişimsel Yaklaşımlar

Gelişimsel yaklaşımlar, dil becerileri veya fiziksel beceriler gibi belirli gelişimsel becerileri veya birbiriyle bağlantılı daha geniş bir gelişimsel yetenek yelpazesini geliştirmeye odaklanır. Gelişimsel yaklaşımlar genellikle davranışsal yaklaşımlarla birleştirilir.

OSB’li kişiler için en yaygın gelişimsel terapi, Konuşma ve Dil Terapisidir . Konuşma ve Dil Terapisi, kişinin konuşma ve dil anlayışını ve kullanımını geliştirmeye yardımcı olur. OSB’li bazı kişiler sözlü olarak iletişim kurar. Diğerleri işaretler, jestler, resimler veya bir elektronik iletişim cihazı kullanarak iletişim kurabilir.

Ergoterapi , kişinin mümkün olduğunca bağımsız yaşamasına yardımcı olan becerileri öğretir. Beceriler giyinmeyi, yemek yemeyi, banyo yapmayı ve insanlarla ilişki kurmayı içerebilir. Ergoterapi ayrıca şunları içerebilir:

  • Kısıtlayıcı veya ezici olabilecek duyusal girdilere verilen yanıtları iyileştirmeye yardımcı olmak için Duyu Bütünleme Terapisi .
  • Fizik Tedavi, parmakların ince hareketleri veya gövde ve vücudun daha büyük hareketleri gibi fiziksel becerilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Erken Başlangıç ​​Denver Modeli (ESDM), Uygulamalı Davranış Analizi ilkelerine dayanan geniş bir gelişimsel yaklaşımdır. 12-48 ay arası çocuklarda kullanılır. Ebeveynler ve terapistler, dil, sosyal ve öğrenme becerilerini geliştirmek için doğal ortamlarda oyunu, sosyal alışverişi ve paylaşılan dikkati kullanır.

Eğitim Yaklaşımları

Eğitim tedavileri bir sınıf ortamında verilir. Bir tür eğitim yaklaşımı, Otistik ve İlgili İletişim Engelli Çocukların Tedavisi ve Eğitimi (TEACCH) yaklaşımıdır. TEACCH, otizmli insanların tutarlılık ve görsel öğrenme ile geliştiği fikrine dayanmaktadır. Öğretmenlere sınıf yapısını ayarlama ve akademik ve diğer sonuçları iyileştirme yolları sağlar. Örneğin, günlük rutinler yazılabilir veya çizilebilir ve net bir şekilde görülebilir bir yere yerleştirilebilir. Öğrenme istasyonlarının çevresinde sınırlar belirlenebilir. Sözlü talimatlar, görsel talimatlar veya fiziksel gösterilerle tamamlanabilir.

Sosyal-İlişkisel Yaklaşımlar

Sosyal-ilişkisel tedaviler, sosyal becerileri geliştirmeye ve duygusal bağlar kurmaya odaklanır. Bazı sosyal-ilişkisel yaklaşımlar ebeveynleri veya akran akıl hocalarını içerir.

  • Gelişimsel , Bireysel Farklılıklar, İlişki Temellimodel (“Taban zamanı” olarak da adlandırılır) , ebeveynleri ve terapistleri, iletişim fırsatlarını genişletmek için bireyin çıkarlarını takip etmeye teşvik eder.
  • İlişki Geliştirme Müdahalesi( RDI) modeli, paylaşılan sosyal etkileşimlere katılmak için motivasyonu, ilgiyi ve yetenekleri artıran faaliyetleri içerir.
  • Sosyal Hikayeler, sosyal bir durumda ne bekleyebileceğinize dair basit açıklamalar sağlar.
  • Sosyal Beceri Grupları, OSB’li kişilere yapılandırılmış bir ortamda sosyal becerileri uygulama fırsatları sunar.

Farmakolojik Yaklaşımlar

ASD’nin temel semptomlarını tedavi eden hiçbir ilaç yoktur . Bazı ilaçlar, OSB’li kişilerin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilecek, birlikte ortaya çıkan semptomları tedavi eder. Örneğin, ilaçlar, yüksek enerji düzeylerini, odaklanamamayı veya kafa vurma veya el ısırma gibi kendine zarar verme davranışlarını yönetmeye yardımcı olabilir. İlaç tedavisi, nöbetler, uyku sorunları veya mide veya diğer gastrointestinal problemler gibi tıbbi durumların yanı sıra anksiyete veya depresyon gibi birlikte ortaya çıkan psikolojik durumların yönetilmesine de yardımcı olabilir.

İlaç kullanımı düşünülürken OSB’li kişilerin tedavisinde deneyimli bir doktorla çalışmak önemlidir. Bu hem reçeteli ilaçlar hem de reçetesiz satılan ilaçlar için geçerlidir. Bireyler, aileler ve doktorlar, ilacın olumsuz yan etkilerinin faydalarından daha fazla olmadığından emin olmak için ilerlemeyi ve tepkileri izlemek için birlikte çalışmalıdır.

Psikolojik Yaklaşımlar

Psikolojik yaklaşımlar, OSB’li kişilerin kaygı, depresyon ve diğer akıl sağlığı sorunlarıyla baş etmelerine yardımcı olabilir. Bilişsel Davranış Terapisi (CBT), düşünceler, duygular ve davranışlar arasındaki bağlantıları öğrenmeye odaklanan bir psikolojik yaklaşımdır. CBT sırasında, bir terapist ve birey, hedefleri belirlemek için birlikte çalışır ve ardından kişinin duruma nasıl tepki vereceğini değiştirmek için bir durum hakkında nasıl düşündüğünü değiştirir.

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

Bazı kişiler ve ebeveynler, diğer kategorilerin hiçbirine uymayan tedavileri kullanır. Bu tedaviler Tamamlayıcı ve Alternatif tedaviler olarak bilinir . Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler genellikle daha geleneksel yaklaşımları desteklemek için kullanılır. Özel diyetler, bitkisel takviyeler, kayropraktik bakım, hayvan terapisi, sanat terapisi, farkındalık veya gevşeme terapileri içerebilir. Bireyler ve aileler, tamamlayıcı ve alternatif bir tedaviye başlamadan önce daima doktorlarıyla konuşmalıdır.

OSB’li bireyler için başka tedaviler mevcut olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için bir doktorla veya sağlık uzmanıyla konuşun.

Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz:

Amerikan Pediatri Akademisi Engelli Çocuklar Konseyi: https://pediatrics.aappublications.org/content/145/1/e20193447harici simge

Otizm Derneği: https://www.autism-society.org/living-with-autism/treatment-options/harici simge

Otizm Konuşuyor: https://www.autismspeaks.org/ Treatments-autismharici simge

Kurumlararası Otizm Koordinasyon Komitesi: https://iacc.hhs.gov/publications/publications-analysis/2012/ Treatments.shtmlharici simge

Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişme Enstitüsü: https://www.nichd.nih.gov/health/topics/autism/conditioninfo/treatmentsharici simge

Referanslar

  1. Hyman, SL, Levy, SE, Myers, SM ve AAP Engelli Çocuklar Konseyi, Gelişimsel ve davranışsal pediatri bölümü. (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi. Pediatri,145(1), e20193447.

 

Özem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon MerkeziAdres
Mutlukent Mahallesi
Binsesin Sitesi 1961. Cd.
No:15 Ümitköy
Çankaya/Ankara
BİZİ TAKİP EDİNÖZEM Sosyal Medyada
Bizi sosyal medya takip edin,bilginiz olsun.
BİZİ ARAYIN

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. Çerez Politikası

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.

Kapat