fbpx
 

HeimGruppentraining

Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Gruppentraining

Gruppentraining
Warum?

Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır. Grup eğitimi 4 mit 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir.

Özel Eğitim Rehabilitasyon uygulamaları Program Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan grup eğitim programı, uzman meslek elemanı tarafından uygulanır. Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır.

grup-egitimi-ozem-egitim-kurumu1

Gruppentraining

Grup Eğitiminde
Yapılan Faaliyetler

 • 1- Sosyal Faaliyetler ve Sosyal Beceri Eğitimi
 • 2- Sanat Etkinlikleri
 • 3- Eğitici Grup Oyunları

Sosyal beceri yetersizliğinin iki şekilde olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi; bireylerin çeşitli sosyal becerilere sahip olmadıkları, ikincisi ise; sahip oldukları halde becerileri uygun ortam ya da durumlarda kullanamadıkları şeklindedir. Insuffizienz, becerinin birey tarafından bilinmesine rağmen, beceriyi oluşturan alt basamakların sergilenememesi durumudur.

Özel eğitime gereksinim duyan bireyler sahip olmadıkları sosyal becerilere bireysel eğitimlerle kazandırılmaya çalışılırken sahip oldukları sosyal becerileri yerinde kullanmayı grup eğitimleriyle öğretmek amaçlanmaktadır.

Grup eğitiminde bireyler;

 • Sanat etkinlikleri
 • Sinema
 • Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla alış-veriş
 • Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yemeğe veya kafeye gitmek gibi sosyal faaliyetlerle sosyal beceri eğitimi desteklenmektedir.

Yoğurma maddeleri

 • Kâğıt çalışmaları
 • Boya çalışmaları
 • Artık malzemelerin değerlendirilmesiyle yapılan çalışmalardır.

Sanat Etkinliklerinin Çocuğa Olan Etkileri Sanat etkinlikleri çocuklarda estetik duyarlılığı ve yaratıcılığını geliştirmeyi hedefleyerek, bütün alanlarının gelişimlerini destekleyen etkinliklerdir. Bu nedenle çocuklarda rahat çalışabilecekleri bir ortam, gelişim düzeyi, bireysel ayrıcalıkları ve engel türüne uygun araç-gereçler verilmelidir. Sanat etkinlikleri sırasında çocukların çalışmalarına müdahale edilmesi (örnek verme, çizgileri düzeltme, aynısını taklit etmesini isteme gibi) onların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini, bağımsızlık duygularını ve özgüvenlerinin gelişimini engeller.

Eğitici Oyuncakların Çocuklara Sağladığı Yararlar;

Çocukların yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.

 • Kavram oluşumuna yardımcı olur
 • Dikkat süresini ve yoğunluğunu geliştirir
 • Gözlem yapma, akılda tutma, düşünme ve karar verme gibi zihinsel işlevleri yapmalarını kolaylaştırır.

Sayıları tanıma, sınıflandırma ve gruplamalarını kolaylaştırır.

 • Parçadan bütün oluşturma, eşleştirme becerilerini geliştirir.
 • Forschung, ilişki kurma, benzer ya da farklılıkları bulma yetenekleri geliştirir.
 • Bir işi başarmanın sevincini yaşayarak, kendilerine olan güvenleri gelişir.
 • Algılama, çözümleme, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi, zihinde canlandırma yeteneklerini geliştirir.

Büyük-küçük, renk, şekil, miktar gibi pek çok kavramı geliştirme imkânı sağlar.

 • Çocuğun arkadaşları ile iletişim kurmasını sağlar.

Yardımlaşma, paylaşma duygularının gelişimini destekler.
Çocukların küçük kas gelişimlerine yardımcı olur.

 • El-göz koordinasyonunun gelişimine önemli katkı sağlar.

Her yaş ve düzeyde özel eğitim gereksdinimi olan bireyin gelişiminde önemli katkılar sağlar.

 • Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların temel eğitimlerinde kullanılarak, gelişimlerini destekler.
Özem Sonderpädagogik- und RehabilitationszentrumAdresse
Mutlukente Nachbarschaft
Binsesin-Website 1961. CD.
NEIN:15 Umitköy
Cankaya/Ankara
FOLGEN SIE UNSÖZEM auf Social Media
Folgen Sie uns in den sozialen Medien,für Ihre Information.
BİZİ ARAYIN

Wir verwenden Cookies, damit wir Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website bieten können.. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, wir gehen davon aus, dass Sie dies akzeptieren. Cookie-Richtlinie

Wir verwenden Cookies, damit wir Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website bieten können.. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, wir gehen davon aus, dass Sie dies akzeptieren.

Quartal