fbpx
 

HeimSprachtherapieHörrehabilitation

Genellikle ailesinde işitme kaybı öyküsü olan, söylenenleri anlamıyor gibi görünen, seslenildiğinde bakmayan, yüksek sesle konuşan kişiler risk altındadır.

Bir birey duymadığında eğer ki bunun çözümü işitme cihazı kullanmak veya Koklear-Implantat kararı ise, birey cihazlandığında hemen duymaya başlamayacaktır. Gözlük takar gibi görmede netlik sağlansa da, işitme cihazı takılarak hemen dili anlama ve dili kullanma becerilerinde artış gözlenmemektedir. Bunun için iyi bir eğitim de almak gerekir. Bu eğitimler kişi ile bireysel olarak hazırlanmış ve aile eğitimini de kapsayabilen müdahale programlarıdır ve işitsel rehabilitasyon olarak ele alınır.

NEDENLERİ

Schwerhörigkeit tek bir nedeni olmadığı gibi tek bir tipi ve şiddeti de yoktur. Genellikle sensörinöral işitme kayıplarında cihazlandırma ve Koklear-Implantat kararı verildiği için bu gruptaki bireyler cihazlandıktan sonra bir adaptasyon eğitimine ihtiyaç duyarlar. Das, işitme kaybının yaşandığı döneme göre dil öncesi dönemde ise dili üretme programları ile entegre biçimde uygulanırken, dil kazanımı sonrası dönemde cihaza/ implanta adaptasyon eğitimi ile yapılabilir. Aynı zamanda bireyin cihazlanma yaşı ile kayıp yaşı arasındaki zaman farkı açıldıkça işitme cihaz/ koklear implant adaptasyonu süreci de uzamaktadır.

Erken çocukluk ve okul çağı dönemde özellikle aile katılımlı işitsel rehabilitasyon programları yürütülmekte iken yetişkinlik dönemi adaptasyonunda da bireye yardımcı olacak kişinin eğitimi işitsel rehabilitasyonda önemli bir unsurdur.

RISIKOFAKTOREN

Genellikle ailesinde Schwerhörigkeit öyküsü olan, söylenenleri anlamıyor gibi görünen, seslenildiğinde bakmayan, yüksek sesle konuşan kişiler risk altındadır.

İŞİTME KAYBI SYMPTOME

  • Karşılıklı sohbette söylenenleri anlamada güçlük,
  • Konuşmacıyı görmediğinde söylenenleri anlamada güçlük,
  • Kapı, telefon zil sesine tepki vermeme,
  • Yüksek sesle konuşma, TV, radyo dinleme,
  • İnsanların söylediklerini anlama güçlüğü ve bunu belli etme,
  • Kulakta çınlama vb durumlar yaşama,
  • Seslenildiğinde bakmama, yüksek sese tepki verme,
  • Alkış vb sesleri duyduğunda irkilmeme vb. işitme kaybının belirtileri arasındadır.

TEŞHİS ETME

Schwerhörigkeit tespit edilebilmesi için önce bir kulak burun boğaz doktoruna gidilmesi ve muayene olunması gerekmektedir. Kulak burun boğaz doktoru Schwerhörigkeitndan şüphelendiğinde odyoloğa yönlendirecektir. Odyolog; işitme ve denge sorunları ile ilgili değerlendirmeleri, terapileri gerçekleştiren sağlık personelidir. Odyolog, Individuell Hören kaybı için bazı testler yapacaktır. Bu testler elektrofizyolojik, objektif testler olduğu gibi kişinin tepkilerinin ölçülerek Hören kaybının tespit edilmesini sağlayan testler de olabilir. Yapılan bu testler sonunda kişide Hören kaybı olup olmadığı, varsa Hören kaybının tipi ve şiddeti tespit edilecektir.

Kişide cihazlanma oder Koklear-Implantat kararı alındıysa cihazlanma süresinde odyoloğun direktifleri doğrultusunda işitsel rehabilitasyona başlanır ve bunu Audiologe yürütür.

İŞİTSEL REHABİLİTASYON

İşitsel rehabilitasyon okul öncesi ve okul çağı dönemde aile temelli bir programla ve çocuk odaklı gerçekleştirilir. İşitmeyi fark etme, ayırt etme, tanıma ve kavrama basamaklarına yönelik eğitimler, işitme cihazı kullanma, kişinin işitme cihazı ile ilgili yapabilecekleri hatta kanuni haklarını öğrenmeye kadar geniş bir perspektifte ele alınır. Aynı zamanda dili kullanma becerileri üzerinde de durulur ve genel gelişim parametreleri işitsel rehabilitasyonda da ele alınır.

Yetişkin grupta yapılan çalışmalar ise sonradan olan işitme kaybında işitme cihazına/ koklear implanta uyum sağlama, sesleri kodlama ve direktifleri anlamadan sohbet sürdürmeye kadar basamaklandırılmış bir yaklaşımla kolaydan zora doğru bir sıralama ile gerçekleştirilir.

WAS WIR IN UNSEREM CENTER TUN?

Als Özem Sonderpädagogik- und Rehabilitationszentrum Schwerhörigkeit Bewertung der auditiven Rehabilitation von Personen mit Audiologe hergestellt von.

Gleichzeitig, wenn man bedenkt, dass die Entwicklung ein Ganzes ist, nicht nur die Auffassungsgabe des Einzelnen, sondern auch, Motor, Sozial, kognitiv, Die Kommunikationsfähigkeiten werden auch von den zuständigen Experten bewertet und der Prozess wird mit der Familie geteilt..

Zusammenarbeit mit Experten zum Thema bei Kindern/Erwachsenen, die sich für eine Therapie entschieden haben, Trainings werden individuell angewendet und Familientrainings und Therapien werden definitiv unterstützt..

Alle Anträge werden in evidenzbasierter und interdisziplinärer Zusammenarbeit durchgeführt..

Özem Sonderpädagogik- und RehabilitationszentrumAdresse
Mutlukente Nachbarschaft
Binsesin-Website 1961. CD.
NEIN:15 Umitköy
Cankaya/Ankara
FOLGEN SIE UNSÖZEM auf Social Media
Folgen Sie uns in den sozialen Medien,für Ihre Information.
BİZİ ARAYIN

Wir verwenden Cookies, damit wir Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website bieten können.. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, wir gehen davon aus, dass Sie dies akzeptieren. Cookie-Richtlinie

Wir verwenden Cookies, damit wir Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website bieten können.. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, wir gehen davon aus, dass Sie dies akzeptieren.

Quartal