fbpx
 

EvXüsusi təhsil 0312 236 15 40

ozem xususi tehsil ve reabilitasiya merkezi aba terapiya psixoterapiya aile maarifi “BAZI İNSANLAR XÜSUSİDİR, ONLARDAN BƏZİSİ DƏ XÜSUSİDİR” Fərdi xüsusiyyətlərinə və təhsil keyfiyyətlərinə görə müxtəlif səbəblərdən həmyaşıdlarından xeyli fərqlənən şəxslər. , xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxsdir. Xüsusi təhsil; Bu şəxslərin təhsil və sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün xüsusi hazırlanmış kadrlar , fərdi səriştələrinə əsaslanan təlim proqramları və metodları işləyib hazırlamışdır., İnkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun mühitlərdə həyata keçirilən təhsildir..

Fərdi Təhsil; Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və istedadlı uşaqlara təklif olunur; fərdin məhdudiyyətlərinə və inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq xüsusi olaraq hazırlanmışdır. , çatışmazlıqları maneəyə çevirməmək, əlilin özünü təmin etmək hüququnu təmin etmək,

Müxtəlif səbəblərdən fərdi xüsusiyyətlərinə və təhsil keyfiyyətlərinə görə həmyaşıdlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən fərdlər. , xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxsdir.

Xüsusi təhsil; Bu şəxslərin təhsil və sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün xüsusi hazırlanmış kadrlar , fərdi səriştələrinə əsaslanan təlim proqramları və metodları işləyib hazırlamışdır., İnkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun mühitlərdə həyata keçirilən təhsildir..

Fərdi Təhsil; Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və istedadlı uşaqlara təklif olunur; fərdin məhdudiyyətlərinə və inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq xüsusi olaraq hazırlanmışdır. , çatışmazlıqları maneəyə çevirməmək, əlilin özünü təmin etmək hüququnu təmin etmək,

Müstəqil yaşamağa və cəmiyyətə inteqrasiya etməyə imkan verən təhsildir.. İstedadlı şəxslər üçün; Bu, onlara mövcud imkanlarından istifadə etməyə kömək edən və imkanlarını maksimum dərəcədə artırmağa kömək edən bir təlimdir..

Fərdi Təhsil Planı; Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şəxslər üçün xüsusi hazırlanmış plandır.. Bu plan çərçivəsində fərdi məhdudiyyətlər, tələblərin müəyyən edilməsi, Lazım olan bacarıqları əldə etmək üçün istifadə olunan bir proqramdır. Üstəlik, müəllim tərəfindən hazırlanan BEP, ailənin övladı üçün lazım olan bacarıqları müəyyənləşdirdiyi və müraciətdən əvvəl ailə tərəfindən təsdiqləndiyi bir təhsil proqramıdır.. Fərdiləşdirilmiş Təhsil Planı haqqında daha çox buradan ala bilərsən.

aba-egitim-yontemleri-ozem-egitim-kurumu
XÜSUSİ TƏHSİL

Xüsusi Təhsillə əlaqədardır
Əsas anlayışlar

Xüsusi təhsil və xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqların daha yaxşı başa düşülməsi, tədbirlər görülməlidir, müdaxilə, hazırlanacaq mühit, Dəstək və təlimin daha səmərəli şəkildə təmin edilməsi üçün bəzi əsas anlayışların izah edilməsi lazımdır..

Zədə - sapma

zədə; fərdin psixoloji, fizioloji, anatomik xüsusiyyətlərin müvəqqəti və ya daimi itirilməsi, struktur və ya funksional pozğunluq olma vəziyyəti (Özsoy, 2000).

əyilmə, zədəsiz şəxslərin xüsusiyyətlərində əhəmiyyətli fərqlərin olması. Nümunə • Qol, o, ayaqların və ya ayaqların olmaması, əqli gerilik və s.. vəziyyətlər zədələrdir.

üzrxahlıq - maneə, Qeyri-adekvatlıq fərdi problemdən daha çox sosial problemdir..

Çatışmazlıq

Çatışmazlıq; zədə və ya müəyyən sapma nəticəsində insan üçün normal hesab edilən fəaliyyətin və ya istehsalın qarşısının alınması, məhdudiyyətdir. Əlilliyin fərdlərə təsiri fərqli ola bilər.. Əlillik növü, dərəcə, Onların vəziyyətinin müvəqqəti və ya daimi olması kimi fərdlərə təsiri müxtəlifdir. (Özsoy, 2000).

Əlillik-Əlillik Fərdlərin həyatları boyu yerinə yetirməli olduqları rolları qeyri-adekvatlıq səbəbindən yerinə yetirə bilməmələri vəziyyətə əlillik-əlillik deyilir.. Əlilliyi olan sosial mühitin fərddən tələbləri, Gözləntilər nəticəsində yarandığı üçün fərdi problem olsa da, sosial problemdir.

də olur. Xüsusilə, əlillik-əlillik kimi qarşımıza çıxa bilməməkdə və ya əlillik və əlilliyin fərdin həyatına təsirində təsirli olur..

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsili üçün xüsusi hazırlanmış xüsusi təhsil işçiləri, təlim proqramları adlanır. Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqların xüsusiyyətlərinə uyğun olan təhsil mühitlərində aparılan təhsil tədqiqatları xüsusi təhsil adlanır.. Özsoy (2000) xüsusi təhsil; şəxslərin akademik, rabitə, Hərəkət və harmoniya sahələrində əhəmiyyətli çatışmazlıqlar, nasaz vəziyyətlərin qarşısının alınması, azaldılması və ya aradan qaldırılması ilə bağlı təhsil dəyişənlərinin tənzimlənməsi kimi müəyyən edilir.. Məsələn, cırtdanlıq kimi normal ölçülərdən xeyli aşağı olan və ya nəhənglik kimi normal ölçülərdən yuxarı olan şərtlər sapma hesab olunur.. Misal; Ayaqların olmaması və gəzinti davranışını yerinə yetirə bilməməsi qeyri-kafilikdir.. Eyni şəkildə qulaqlarda müxtəlif problemlər səbəbiylə eşitmə qabiliyyətinin olmaması, gözlərlə bağlı problemlər səbəbindən görmə qabiliyyətinin olmaması, Dillə bağlı problemlərə görə danışa bilməmək əlillikdir..

xüsusi təhsil, Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan fərdlər mövcud potensiallarından ən yaxşı şəkildə istifadə edərək cəmiyyətə uyğunlaşa və fərdlərin sosial və fiziki mühitində müstəqil olaraq öz həyatlarını yaşaya bilərlər.

saxlamağa kömək etmək məqsədi daşıyır. Ataman (2005) Halbuki; xüsusi ehtiyacı olan və əksəriyyətdən fərqli uşaqlara təklif olunur, üstün xüsusiyyətlərə malik olanlar, öz qabiliyyətlərinə uyğun olaraq imkanlarını maksimum dərəcədə artırmağa imkan verir., əlilliyin maneəyə çevrilməsinin qarşısını alır, əlilin özünü təmin edən, cəmiyyətə inteqrasiyası və müstəqil olması ilə, onları məhsuldar fərdlər olmağa kömək edəcək bacarıqlarla təchiz edən təhsil kimi müəyyən edir..

Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqlar; Həmyaşıdlarından gözlənilən səviyyədə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən uşaqlar xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqlar adlanır.. Bu uşaqlar müəyyən xüsusiyyətlərə görə normal inkişaf edən uşaqlardan fərqlənsələr də, onların xüsusi təhsil xidmətlərinə də ehtiyacları var..

birləşmə; 573 №-li Qanun Fərmanıbirləşmə; Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin digər şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə olmasını və təhsil məqsədlərinə ən yüksək səviyyədə çatmasını təmin etmək üçün hazırlanmış təhsil mühitləri kimi müəyyən edilir.. Füzyonda, Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların xüsusi təhsil dəstəyi və avadanlıqları olan həmyaşıd qrupları ilə normal siniflərdə təhsil alması mümkündür..

XÜSUSİ TƏHSİL

Xüsusi təhsil
Onun Məqsədi Nədir??

Xüsusi təhsilə uyğun ali təhsilə, onları biznes və peşəkar sahələrə və həyata hazırlamaq məqsədi daşıyır.

Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin xüsusiyyətləri bəzi cəhətlərdən oxşar olsa da, ümumiyyətlə, çox fərqlidir., veriləcək təlim növü, O, həm də məzmun və metod baxımından dəyişikliyi zəruri edəcək bir xarakter daşıyır.. Normal fərdlərdə belə fərdi fərqlərə əsaslanaraq həyata keçirilməsi planlaşdırılan təhsil prosesləri., Xüsusi təhsil sahəsində fərdlərin xüsusiyyətlərini daha konkret nəzərə almalıdır.. Bundan əlavə, xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin mövcud potensiallarından ən yüksək səviyyədə istifadə edərək müstəqil və yaşadıqları cəmiyyətlə ahəngdar yaşamalarına kömək etmək, ümumilikdə xüsusi təhsilin qarşıya qoyduğu bir vəziyyətdir..

Milli Təhsil Nazirliyinin Xüsusi Təhsil və Rəhbərlik Məsləhət Xidmətləri Baş İdarəsi xüsusi təhsilin məqsədini aşağıdakı kimi ifadə etdi:: xüsusi təhsil; Türk Milli Təhsilinin ümumi məqsədi və əsas prinsipləri istiqamətində xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslər; cəmiyyətdə öz rollarını yerinə yetirirlər, başqaları ilə yaxşı münasibətlər qurmaq, birgə işləməyi bacarır, mühitinə uyğunlaşa bilir, məhsuldar və xoşbəxt vətəndaşlar kimi böyümək., özünü təmin etmək üçün əsas həyat bacarıqlarını inkişaf etdirin, müvafiq təlim proqramları ilə xüsusi metod, işçi heyəti və avadanlıqlardan istifadə etməkdə maraqlıdırlar, ehtiyaclar, bacarıq və səriştələr, Fərdi fərqlərə görə fərdlər arasında imkan və imkan bərabərsizliyini müəyyən dərəcədə aradan qaldırır..

xüsusi təhsil

xüsusi təhsil; xüsusi təhsil ehtiyacı olan uşaqlar, Təhsilin təhsil sistemində müəyyən edilmiş ümumi prinsiplərə uyğun həyata keçirilməsi və bu təlimlər nəticəsində xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin bir iş və peşə kimi cəmiyyətə inteqrasiyası fərdin cəmiyyətin bir hissəsi kimi daxil edilməlidir. sosial inkişaf..

Həmçinin xüsusi təhsil prosesində xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin öz ehtiyaclarını ödəyə biləcək səviyyədə gündəlik həyat bacarıqları əldə etmələri və özünə qulluq baxımından müstəqil olmaları məqsəd qoyulmuşdur..

Yaşın və elmin gətirdiyi yenilik və yanaşmalardan istifadə edərək xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin problemli davranışlarına yanaşmaq, Xüsusi təhsil prosesində mümkün olduqda problemlərin aradan qaldırılması və ya minimuma endirilməsi məqsədi daşıyır..

Hər bir fərdin ən təməl hüquqlarından biri olan təhsil hüququ xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslər arasında ən əsas və təbii hüquqdur.. Lakin bu hüququn əldə edilməsi ilə təhsil proseslərində yarana biləcək problemləri aradan qaldırmaq lazımdır., Ehtiyat tədbirləri görmək və ya düzəltmək də xüsusi təhsilin məqsədlərindən biridir..

XÜSUSİ TƏHSİL

Xüsusi təhsil Niyə vacibdir?

Müasir cəmiyyətlərdə bütün fərdlərin təhsil hüququ vardır., şəxsi və sosial hüquqlar, Əmək və əmək hüququndan yararlanmaq üçün lazımi sosial və hüquqi əsaslar hazırlanır.. Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin bu hüquqlardan yararlanması üçün yaradılan sosial və hüquqi zəmin ölkələrin inkişaf səviyyəsi ilə sıx bağlıdır.. xüsusi təhsil, Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin təhsil və sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün xüsusi hazırlanmış kadrlar, təkmilləşdirilmiş təlim proqramları, Fərdi səriştələrə əsaslanan inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun mühitlərdə müvafiq metod və üsullarla həyata keçirilən təhsildir..

Bu təhsil təhsildə imkan və imkan bərabərliyinin təmin edilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir.. Təhsilin məqsədi uşaqları cəmiyyətə inteqrasiya etmək və təkbaşına yaşamaq qabiliyyəti əldə etməkdir.. Şəxsiyyətin inkişafı, mövcud istedadların və gizli güclərin üzə çıxarılması, Qeyri-adekvatlıq halında, ehtiyaclarını ödəmək üçün fərdin səlahiyyətlərinin əldə edilməsi, insanın başqalarından asılı həyat sürməsinə mane olur, Müstəqil bir fərd kimi yaşamaq üçün insan öz məqsədinə çatmalı və xoşbəxt olmalıdır., ailənin və cəmiyyətin rifahı üçün çox vacibdir.

otizm
XÜSUSİ TƏHSİL

Xüsusi təhsil
prinsipləri

xüsusi təhsildə, Xüsusi təhsil xidmətlərinin istənilən səviyyədə və keyfiyyətdə irəliləyərək müəyyən edilmiş məqsədlərə çatmasına rəhbərlik edən bəzi prinsiplər var.. Tətbiqlərində arzu olunan məqsədlərə nail olmaq üçün xüsusi təhsil prinsipləri rəhbər tutulmalıdır.. Türk Milli Təhsilini tənzimləyən ümumi prinsiplərə uyğun olaraq xüsusi təhsillə bağlı əsas prinsiplər 573 “Xüsusi təhsil haqqında” №-li Fərman (KHK)-də yerləşir:

  • Xüsusi təhsil tələb edən bütün şəxslər, xahiş, öz ixtisas və qabiliyyətlərinə uyğun olaraq xüsusi təhsil xidmətlərindən faydalanırlar..
  • Xüsusi təhsilə erkən başlamaq vacibdir. Bir şəxsin əlilliyinin erkən tanınması, erkən diaqnoz və təhsilin erkən başlaması, Şəxsiyyətin inkişafına müsbət təsir göstərən mühüm məsələlərdən biridir..
  • Xüsusi təhsil xidmətləri xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxsləri mümkün qədər sosial və fiziki mühitlərindən ayırmadan planlaşdırılır və həyata keçirilir..
  • Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin təhsil performansını nəzərə alaraq məqsəd, Məzmun və tədris proseslərində uyğunlaşmalar etməklə onların digər şəxslərlə birgə təhsil almasına üstünlük verilir..
  • Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin bütün növ və səviyyələrdə təhsilinin fasiləsiz davam etdirilməsi üçün hər cür reabilitasiya təmin edilməklə qurum və təşkilatlarla əməkdaşlıq edilir..
  • Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslər üçün fərdi təhsil planının hazırlanması və təhsil proqramlarının fərdi şəkildə həyata keçirilməsi vacibdir.. Bu prinsip, Xüsusi təhsilin fərdin ehtiyacları əsasında planlaşdırılmasını və həyata keçirilməsini nəzərdə tutur., Bu məqsədlə hər bir fərd üçün fərdi təhsil planı hazırlamaq və çərçivə proqramlarını həyata keçirmək vacibdir..
  • Xüsusi təhsil prosesinin bütün aspektlərində ailələrin fəal iştirakını təmin etmək vacibdir.. Bu prinsip, Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin təhsilində ailələrin rolunu vurğulayır və onların fəal iştirakını zəruri hesab edir.. Bu çərçivədə ailələr diaqnoza daxil edilir., təhsilin hər mərhələsində iştirak edəcək və söz sahibi olacaq.
  • Xüsusi təhsil siyasətinin hazırlanmasında xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin təşkilatlarının rəylərinə önəm verilir.. Müasir ölkələrdə təhsildə könüllü təşkilatların rolunun artması tendensiyası kimi, xüsusi təhsil siyasətinin hazırlanmasında müvafiq könüllü təşkilatların iştirakı təmin edilir..
  • Xüsusi təhsil xidmətləri, Xüsusi təhsilə, cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqəyə və qarşılıqlı uyğunlaşma prosesinə ehtiyacı olan şəxslərin daxil edilməsi nəzərdə tutulur.. Bu prinsip, Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxslərin məktəb və məktəbdənkənar təhsilinin kompleks şəkildə planlaşdırılmasını nəzərdə tutur.. Bundan əlavə, sözügedən fərdlərin cəmiyyətə uyğunlaşması və cəmiyyətin onlarla yaşamaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. (qarşılıqlı harmoniya) yanaşmanı qəbul edir.
XÜSUSİ TƏHSİL

Əlil olmaq
Bunun mənası nədi?

Müxtəlif səbəblərdən fərdi xüsusiyyətlərinə və təhsil keyfiyyətlərinə görə həmyaşıdlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən fərdlər. , xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şəxsdir.

Xüsusi təhsil; Bu şəxslərin təhsil və sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün xüsusi hazırlanmış kadrlar , fərdi səriştələrinə əsaslanan təlim proqramları və metodları işləyib hazırlamışdır., İnkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun mühitlərdə həyata keçirilən təhsildir..

Fərdi Təhsil; Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və istedadlı uşaqlara təklif olunur; fərdin məhdudiyyətlərinə və inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq xüsusi olaraq hazırlanmışdır. , çatışmazlıqları maneəyə çevirməmək, əlilin özünü təmin etmək hüququnu təmin etmək, Müstəqil yaşamağa və cəmiyyətə inteqrasiya etməyə imkan verən təhsildir.. İstedadlı şəxslər üçün; Bu, onlara mövcud imkanlarından istifadə etməyə kömək edən və imkanlarını maksimum dərəcədə artırmağa kömək edən bir təlimdir..

Fərdi Təhsil Planı; Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şəxslər üçün xüsusi hazırlanmış plandır.. Bu plan çərçivəsində fərdi məhdudiyyətlər, tələblərin müəyyən edilməsi, Lazım olan bacarıqları əldə etmək üçün istifadə olunan bir proqramdır. Bundan əlavə, müəllim tərəfindən hazırlanan BEP, ailənin övladı üçün lazım olan bacarıqları müəyyən etdiyi və müraciətdən əvvəl ailə tərəfindən təsdiqləndiyi bir təhsil proqramıdır..

anadangəlmə və ya qazanılmış, müxtəlif xəsarətlər və qəzalar nəticəsində., bədənin hissiyyatı, funksional, əqli və mənəvi bütövlüyünə təsir edən şərtlər toplusudur. Bədən hər cəhətdən bir bütövdür. Bu vəziyyətin fərd üçün bir çox fərqli və fərqli şəkildə maneələr yaratdığı görülür.. Əlillər qrupuna daxil olan hər bir fərd dolayı yolla sosial ölçüdə maneələrlə qarşılaşır.. Bu çəki ilə, Əsasən sosial qəbuldan və funksionallıqdan yara alma mexanizminin işləmədiyi icmalarda fərqlənir.. Qeyd etmək lazımdır ki; Hər bir əlilliyi olan şəxs cəmiyyətdə fəal rol oynaya bilər., Bu, yalnız erkən müdaxilə və təhsillə mümkündür..

XÜSUSİ TƏHSİL

Autizm
Niyə?

Üç yaşından əvvəl başlayır və ömür boyu davam edir, sosial qarşılıqlı əlaqə və ünsiyyətə zərər verir, məhdud və təkrarlanan davranışlara səbəb olan beyin inkişafını maneə törədən bir xəstəlik.

“Bu proqram müalicə yanaşması deyil., təhsil yanaşması”.

autizm əlamətləri; sosial stimullara daha az diqqət yetirmək, məhdud göz təması, birgə diqqətin olmaması, stereotip(təkrarlayıcı) hərəkətlərin olması, rutin-vahid davranış.

Xüsusi Öyrənmə Əlilliyi

Fərdi olaraq standartlaşdırılmış testlər, insanın xronoloji yaşı, Ölçülmüş intellekt səviyyəsini və aldığı təhsili nəzərə alaraq; oxumaq, Riyaziyyat və yazılı ifadə gözləniləndən xeyli aşağıdır.

Diqqəti artırma təlimi

Diqqəti və konsentrasiyanı artırmaq və davranış problemlərini azaltmaq üçün yeni bir üsul. ABŞ-da 40 Şagirdlərimizdə arzu olunan davranış dəyişikliyini illərdir istifadə edilən və Türkiyədə yenicə tanınmağa başlayan bir üsulla dəstəkləyirik.. Bu üsul fərdin öz beyin dalğalarını dəyişməsinə imkan verən öyrənmə modelidir.. Bu model şəxsə imkan verir, əlilliyə və əlilliyə məruz qalma səviyyəsi, Bu üzr istəmənin görünmə ölçüsünü azaltmaq məqsədi daşıyan bir təlim proqramıdır.. Eyni zamanda tələbəmizdən lazımi məlumatlar toplandıqdan sonra kompüterdə təlim davam edir..

Xüsusi Təhsil Araşdırma Qrupu

Praktiki təcrübəyə malik akademiklərdən və akademik karyera işçilərindən ibarət bu qrup dünyada ən son yenilikləri izləyir.. Bundan əlavə, bu günə qədər aparılan araşdırmalarla izah edilə bilməyən məsələləri araşdırır.. Nəhayət, bu, praktikantlarımıza daha rahat və inamlı şəkildə fərdi təlim keçmək imkanı verir..
Qrupumuzun apardığı elmi araşdırmalar haqqında hesabat verir, milli və beynəlxalq konqres simpozium və konfranslarında maraqlı tərəflərlə bölüşür..

Sherborne terapiyası

Sherborne inkişaf hərəkatı; bu, iştirakçılara birgə fəaliyyət təcrübələri ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə zəmanət verir. , insan inkişafının normal modellərindən qaynaqlanır, Bu bir növ terapevtik müdaxilədir.. Bu hərəkət təcrübələri qarşılıqlıdır., təkbətək söhbət, açıq mühakimə yoxdur, qazanma və uğur anlayışlarına köklənmiş bir mühitdə təqdim olunur.

Bu hərəkətlər, xüsusilə sağlam insanlar,, əqli və fiziki qüsuru olan şəxslər edə bilərlər.

aile-terapisi-ozem-ozel-egitim-merkezi-ankara-min
XÜSUSİ TƏHSİL

Xüsusi Təhsil Proqramı
2 Əsas Məqsədi var

ÖZÜNÜ BİLDİRMƏK

Bu adi üsuldur (baxır və düşünür) Əksinə, insanların diqqətlərini toxunma vasitəsilə bədənə cəmləməsinə imkan verən fiziki hisslər və hərəkət təcrübələri vasitəsilə əldə edilir..

BAŞQALARIDAN XƏBƏRDAR OLUN

Növbəti addım, başqaları ilə müsbət münasibətləri və inamı gücləndirən şəkildə hərəkət etməyi və qarşılıqlı əlaqə qurmağı öyrənmək. Onlar digər insanlarla fiziki təmasda olarkən yaradıcılıqlarını kəşf etməyə təşviq olunurlar.

XÜSUSİ TƏHSİLresurslar

Akcamet, G. (Ed.). (2009). Ümumtəhsil məktəblərində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və xüsusi təhsil alan şagirdlər, Ankara: Kök Nəşriyyat. Aral, N. (2011).

Məktəbəqədər təhsildə ümumiləşdirmə, İstanbul: Morpa Nəşrləri. Aral, N. və Gürsoy, F. (2007).

Xüsusi Təhsil Ehtiyacı olan Uşaqlar və Xüsusi Təhsilə Giriş, İstanbul: Morpa Nəşriyyatı. Ataman, A. (2005).

Xüsusi ehtiyacı olan və xüsusi təhsili olan uşaqlar, Xüsusi Ehtiyacı olan Uşaqlar və Xüsusi Təhsilə Giriş, (Ed. Ayşegül Ataman), İkinci Nəşr, Ankara: Gündüz Təhsil və Nəşriyyat. Ataman, A. (Ed.). (2005).

Xüsusi Ehtiyacı olan Uşaqlar və Xüsusi Təhsilə Giriş, İkinci Nəşr, Ankara: Gündüz Təhsil və Nəşriyyat. Baykoç Dönmez, N. (Ed.). (2010).

Tədris Proqramları üçün Xüsusi Təhsil, Ankara: Gündüz Təhsil və Nəşriyyat. Cavkaitar, A. və Thorn, İ.H. (2012).

Xüsusi təhsil 1, Xüsusi Təhsil və Xüsusi Təhsilə Ehtiyacı Olanlar, Ankara: Visa Nəşriyyatı. Cavkaitar, A. və Thorn, İ.H. (2012).

Xüsusi təhsil 2, Xüsusi Təhsil Tətbiqləri, Ankara: Visa Nəşriyyatı. tikan, İ.H. (Ed.). (2008).

Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan və xüsusi təhsili olan tələbələr, Ankara: Pegem Akademiyası Nəşrləri. Hallahan, D.P. və Kauffman, J.M. (1997).

Müstəsna Uşaqlar, Xüsusi Təhsilə Giriş, Yeddinci Nəşr, Allyn&Bekon. Heward, W.L. (1996).

Müstəsna Uşaqlar, Xüsusi Təhsilə Giriş, Beşinci Nəşr, Prentice - Hall, Inc. Təhsil Nazirliyi. (1997).

573 Xüsusi Təhsil haqqında Çərşənbə axşamı Fərmanı, http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/1011101 1_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararname.pdf, Giriş tarixi: 15. 05. 2013.

Təhsil Nazirliyi. (2006).

Xüsusi Təhsil Xidmətləri Qaydaları, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html, Giriş tarixi: 15. 05. 2013.

Özsoy, Y., Özyürek, M. və Eripek, S. (2000). Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqlar, Xüsusi Təhsilə Giriş, On birinci nəşr, Ankara: Karatepe Nəşrləri.

Özem Xüsusi Təhsil və Reabilitasiya MərkəziÜnvan
Mutlukent Məhəlləsi
Binsesin Saytı 1961. CD.
Yox:15 Ümitköy
Çankaya/Ankara
BİZİ İZLƏÖZEM Sosial Mediada
Bizi sosial mediada izləyin,məlumatınız üçün.
BİZİ ARAYIN

Veb saytımızda sizə ən yaxşı təcrübəni təqdim etmək üçün kukilərdən istifadə edirik.. Bu saytdan istifadə etməyə davam etsəniz, bunu qəbul etdiyinizi güman edirik. Kuki Siyasəti

Veb saytımızda sizə ən yaxşı təcrübəni təqdim etmək üçün kukilərdən istifadə edirik.. Bu saytdan istifadə etməyə davam etsəniz, bunu qəbul etdiyinizi güman edirik.

Dörddəbir